TOEPASSELIJKHEID

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens of privacygevoelige informatie die u aan ons verstrekt. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze deelnemers en vrijwilligers en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Stichting Huttendorp Avenhorn – de Goorn is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy beleid leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

OVERZICHT PERSOONSGEGEVENS

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegeven die wij verwerken:

KIND 

 • Voor en achternaam
 • Geboortedatum
 • geslacht (jongen/Meisje)
 • School
 • groep
 • Zwemdiploma
 • medische gegevens (voor zover het nodig is voor ons om te weten tijdens het huttendorp) en alleen als u vindt dat wij dit moeten weten.

Vrijwilliger

 • Voor en achternaam
 • Leeftijd
 • Shirtmaat

NAW gegevens

 • Adres
 • postcode
 • plaats
 • telefoonnummer/mobiel
 • noodnummer/naam (de persoon die wij kunnen bereiken tijdens het huttendorp)

Door akkoord te gaan met dit privacybeleid geeft u expliciet toestemming voor het verwerken van deze gegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te alle tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij de deelname van uw kind of vrijwilliger mogelijk niet goed verwerken, waardoor indelen of inschrijven niet mogelijk is.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

KIND 

 • Uw kind bij zijn/haar naam te kunnen noemen 
 • Uw kind indelen voor het huttendorp (leeftijd, school groep, jongen/meisje)
 • Bij calamiteiten met u contact op te nemen
 • Veilig laten deelnemen aan activiteiten (leeftijd, zwemdiploma enz.)
 • Het versturen van informatie over het huttendorp via email
 • Het afhandelen van de betaling

Vrijwilliger 

 • De vrijwilliger bij zijn/haar naam te kunnen noemen 
 • De vrijwilliger indelen voor het huttendorp
 • Bij calamiteiten met u contact op te nemen
 • Het versturen van informatie over het huttendorp

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

verstrekking aan derden

Er zullen geen gegevens verstrekt worden aan derden. 

Beeldmateriaal

Voor het maken van foto`s of videomateriaal hebben wij uw toestemming nodig. Er zal tijdens het huttendorp alleen door de fotograaf foto`s of video gemaakt worden. iedere vrijwilliger zal geïnstrueerd worden over ons beleid hierin. zij mogen geen foto`s of videobeelden maken.

Op het terrein zal ook aangegeven worden dat het maken van beeldmateriaal niet is toegestaan ookniet door ouders.

Na afloop van het huttendorp zullen de gemaakte foto`s achter een wachtwoord te bezichtigen zijn.

CONTACT

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de bestuursleden of via inschrijvingen@huttendorpavenhorn.nl